Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół

Misja Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy zaangażowanej społecznie grupy osób, którym nieobojętne są sprawy oświaty,szkolnictwa i młodzieży. Chcemy nie tylko podtrzymywać ponad 65 – letnie tradycje Szkoły , ale przede wszystkim patrzeć w przyszłość i zadbać o nią.

19 kwietnia 2012 r. odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół, które 5 czerwca 2012 r. uzyskało wpis do KRS i stało się pełnoprawną organizacją pozarządową.

Obiektem naszych zainteresowań od momentu powstania był Zespół Szkół w Miliczu wraz z jego uczniami, nauczycielami, bazą dydaktyczną i infrastrukturą. Chcemy promować, poszerzać bazę edukacyjną, integrować.

Cele Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa, integracja członków stowarzyszenia, działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:

 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego regionu i kraju,
 • inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
 • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej,
 • działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • wspieranie uczniów zdolnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju,
 • pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu organizowanie młodzieży w celu jej samodzielnego działania,
 • promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
 • współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi,
 • promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do konkurencyjności na rynku edukacyjnym a tym samym do podniesienia jakości edukacji,
 • propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia wolnego od używek,
 • wspieranie niekomercyjnej kultury i sztuki,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kultury regionów,
 • działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działanie na rzecz pokoju i praw człowieka.

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół

Od 31 marca 2015 r.

 1. Alina Iskrzycka - prezes
 2. Małgorzata Matuszak - sekretarz
 3. Alicja Stankiewicz - skarbnik
 4. Ryszard Lech - członek zarządu
 5. Dariusz Besz - członek zarządu

Do 31 marca 2015 r.

 1. Alina Iskrzycka - prezes
 2. Krystyna Dutkowiak - sekretarz
 3. Alicja Stankiewicz - skarbnik
 4. Jacek Buchert - członek zarządu
 5. Dariusz Budnik - członek zarządu

E-Dziennik

UWAGA! Ten serwis korzysta z plików cookies (ciasteczek).

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na dalsze ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem