• Rekrutacja do klasy I
    Rekrutacja do klasy I

    Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum IT w Miliczu.

  • Gimnazjum IT na Facebooku!

    Najnowsze informacje o szkole także na fanpage'u FaceBook. Polub stronę i bądź na bieżaco!

Egzamin gimnazjalny

Egzamin Gimnazjalny

 

Egzamin gimnazjalny 2019 r

Uczniowie przychodzą na godz. 8.30,

-przynoszą tylko długopis z czarnym wkładem, na matematykę linijkę.

-Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń –telefon, kalkulator itp.

-Uczniowie nie mogą wnosić również jedzenia i picia.

-Na sali każdy otrzyma buteleczkę wody niegazowanej.

-konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

 

 

- możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej wg procedur OKE

Informacja w jakiej sali piszą egzamin pojawi się na stronie szkoły na kilka dni przed egzaminem.

 

W przerwach miedzy egzaminami uczniowie nie opuszczają terenu szkoły

Przypominamy, że na egzamin uczniowie przychodzą w strojach apelowych!

 

 

Egzamin Gimnazjalny

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA   - 10 KWIETNIA 2019 ( ŚRODA)

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE -  GODZ. 9.00.

Czas przeznaczony na egzamin 60 minut.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin wydłużony nie dłużej niż o 20 minut

JĘZYK POLSKI –  GODZ. 11.00.

Czas przeznaczony na egzamin- 90 minut.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  egzamin wydłużony nie dłużej niż o 45 minut

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA – 11 KWIETNIA – (czwartek)

- Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH ( biologia, chemia, fizyka, geografia)- godz. 9.00

Czas przeznaczony na egzamin 60 minut.

- Z MATEMATYKI  – GODZ. 11.00.

Czas przeznaczony na egzamin- 90 minut.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  egzamin wydłużony nie dłużej niż o 45 minut

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY  -12 KWIETNIA (piątek)

- NA POZIOMIE PODSTAWOWYM – godz, 9.00

Czas przeznaczony na egzamin 60 minut.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin wydłużony nie dłużej niż o 20 minut.

-NA POZIOMIE ROZSZERZONYM –  godz. 11.00.

Czas przeznaczony na egzamin- 60 minut.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wydłużony nie dłużej niż o 30 minut

 

          W części drugiej egzaminu- od 11.00 matematyka, j.polski, język obcy- uczeń rozdziela arkusz na zeszyt zadań oraz kartę rozwiązań zadań i nie odrywa kart odpowiedzi.

          W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie ZN oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali w sposób niezakłócający pracy zdających.

          Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący lub członek ZN w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów.

          Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

          Osoby z dysleksją nie muszą przenosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi

          Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym komisja:

          a. informuje zdających o zakończeniu pracy

          b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi

          c. poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

          Po zakończonych egzaminach w danym dniu uczniowie idą do domu

          na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:

a. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

       b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

 

•Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego :14 czerwca 2019 r.

•Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:14 czerwca 2019r.

•Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:21 czerwca 2019r

 

 

 

 

 

 

MEN

E-Dziennik

Stowarzyszenie

Menu Stowarzyszenie

UWAGA! Ten serwis korzysta z plików cookies (ciasteczek).

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na dalsze ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem